ForceFusion adviseert, vernieuwt, ontwerpt, implementeert, beheert en host IT-voorzieningen voor haar klanten. Als ICT-dienstverlener stelt ForceFusion zich als doel organisaties succesvoller te maken met behulp van zijn kennis, ervaring, diensten en oplossingen. ForceFusion heeft uitgebreide expertise in uiteenlopende marktsegmenten in binnen- en buitenland, zoals onderwijs, zorg, overheid en zakelijke dienstverlening.

ForceFusion ziet IT als een nutsvoorziening. Het is immers een wezenlijk onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Als innovatieve dienstverlening weten wij als geen ander dat er zoveel mogelijkheden zijn, dat organisaties steeds meer behoefte hebben aan advies over mogelijkheden in IT en de toepasbaarheid ervan in uw organisatie.

IT-advies: visie, strategie en ICT Masterplan

In hoeverre zorgt ICT binnen uw bedrijf dat gebruikers onder de indruk zijn? Dat uw organisatie voorsprong neemt door ICT? We willen het graag, maar in de praktijk ontbreekt vaak een concreet plan waarin staat beschreven wat IT moet doen om een bedrijf echt voorsprong te geven. Of het plan is geschreven vanuit technisch perspectief. Tijd om het anders te doen! Wij helpen organisaties om de bedrijfsambities te vertalen naar concrete ICT-middelen. Helder, concreet en zonder dikke verhalen. Dit wordt vertaald in een ICT Masterplan waarin doelen en ICT samenkomen: de roadmap. De basis voor succes en het realiseren van ambities.

Realisatie: ontwerp en implementatie

Wij vertalen samen met u het ICT Masterplan naar projecten en/of  programma’s. De beheersing van de projectportfolio, naast de individuele projecten is complex. Wij hebben de kennis, ervaring en vaardigheden om dit binnen uw organisatie samen met u te implementeren. Kenmerkend voor onze projectmanagementstijl is dat wij heldere doelstellingen definiëren, helder communiceren  en grip houden op projecten en de risico’s  daarvan.

Bij iedere opdracht is het optimaliseren, innoveren en integreren van de bedrijfsprocessen het vertrekpunt voor onze projecten. Procesoptimalisatie, -innovatie en -integratie heeft direct invloed op techniek & organisatie. Maar visa versa hebben technische of organisatieveranderingen vaak een gevolg voor het bedrijfsproces. Om succesvol proceswijzigingen te kunnen doorvoeren dienen deze drie aspecten gelijktijdig en integraal te worden gemanaged. Deze aanpak staat centraal in ons handelen.

Beheer: hosting, managed services

Hoeveel is uw data waard? ForceFusion beheert de ICT omgeving voor haar klanten proactief.

ICT vormt het hart van uw bedrijfsvoering en juist daar wil u de beste performance realiseren. ForceFusion onderscheidt zich door een stap verder te gaan door u middels ICT een voorsprong te geven. Onze klanten stellen hierdoor niet alleen hun continuïteit veilig. Door proactief management en het updaten van de IT-tooling wordt een belangrijke meerwaarde gerealiseerd. ForceFusion anticipeert voor u op te verwachten gebeurtenissen op basis van datgene wat zich nu afspeelt in uw ICT-infrastructuur. Voorkomen is beter dan genezen.

Managed services

Wij kunnen voor u het volledige of gedeeltelijke beheer overnemen waardoor u verzekerd bent van specialisten die up-to-date kennis toepassen in uw eigen omgeving.

Hosting diensten

Al onze Lean Computing oplossingen kunt u ook als dienst afnemen. Wij beheren onze cloud vanuit Nederland en al onze cloud diensten bieden wij aan vanuit onze eigen datacenters in Zeeland. Uw data staat veilig bij een cloud-aanbieder die onder het Nederlands recht valt.