Lean Workspace – de medewerker centraal

Waarom kun je niet gewoon één keer inloggen voor veilige toegang tot applicaties, in plaats van meedere wachtwoorden te moeten onthouden? Waarom kun je niet werken met de apps die jij prettig vindt? Waarom kun je niet je eigen device gebruiken?

Met Lean Workspace kunnen wij dit voor u faciliteren. Lean Workspace is een flexibele ICT oplossing, eenvoudig in het gebruik en veilig voor de organisatie.

Lean Workspace in het Onderwijs

Het is 10:00 uur. Dhr. Jansen, docent in het voortgezet onderwijs, heeft zojuist in de lerarenkamer op zijn laptop ingelogd om een les voor te bereiden. Na de pauze loopt hij naar het lokaal en logt in op het smartboard in de klas. Dankzij follow me technologie in Lean Workspace staat de les op het bord.

De leerlingen komen de klas binnen met hun eigen laptop, tablet of smartphone. Tijdens de les wijst de docent de leerlingen op een handige app, die ondersteunend is aan het lesmateriaal, dat de leerlingen al op hun device kunnen inzien. De docent en de leerlingen kunnen deze app zelf selecteren en installeren uit de catalogus van de school. Na de les deelt de docent de behandelde leerstof van het smartboard, inclusief zijn aantekeningen en een instructiefilmpje, in de veilige Content Locker. Er is geen schaduw-ICT omgeving meer nodig om optimaal les te kunnen geven.

Afhankelijk van het beleid van de school, kan de directie wel besluiten dat als het gaat om echt gevoelige data, zoals cijferlijsten en persoonsgegevens, dat deze alleen ingezien en bewerkt mogen worden op beheerde devices binnen het netwerk van de school.

Lean Workspace in de zorg

Artsen, verpleegkundige en verzorgenden hebben met elkaar gemeen, dat ze zonder rompslomp in één keer willen inloggen en dan toegang hebben tot alle applicaties. Of het EPD of ECD nu in de cloud staat, of in het eigen datacenter, ze willen niet voor ieder wissewasje een ingewikkeld authenticatie procedure doorlopen.

Een dokter logt gedurende de dag vaak in op verschillende apparaten in; de computer in de behandelkamer, een tablet als hij visite gaat lopen, de bedsiteterminal op de kamer van de patiënt, en de smartphone als hij even buiten de deur is of dienst heeft.

Een verpleegkundige of verzorgende kan zelf kiezen wanneer zij haar smartphone of tablet gebruikt en wanneer een computer, zonder steeds opnieuw in allerlei applicaties te moeten inloggen en op zoek te gaan naar het juiste document of patiëntenkaart.

Ook in de zorg willen medewerkers zelf kiezen met welke applicatie ze willen werken. Lean Workspace laat ze deze apps zelf kiezen en installeren uit de catalogus van de zorginstellingen. Hier hebben ze geen ICT afdeling meer voor nodig.

Vooral in de zorg is het gebruik van schaduw ICT een groot risico. Immers de kans dat medewerkers ergens de mist in gaan met het waarborgen van de privacy of het garanderen van de security is groot. Het onttrekt zich vaak aan het zicht van de ICT-afdeling. Met Lean Workspace biedt de ICT afdeling de medewerkers de benodigde flexibiliteit, eenvoud en vrijheid om optimaal en toch veilig te kunnen werken.

Lean Workspace

Lean Workspace herbergt voor al onze klanten: Bring Your Own Device, Choose Your Own device, Single Sign On, Self-Service toegang, conditionele toegang voor privacy gevoelige informatie, een applicatie catalogus, de mogelijkheid om veilig samen te werken en veilig informatie te delen. Kortom: Lean Workspace is een flexibele ICT oplossing, eenvoudig in het gebruik en veilig voor de organisatie.