Lean Backup® is de oplossing voor het veiligstellen van bedrijfsgegevens. ForceFusion ontneemt de Opdrachtgever de zorg van het dagelijks beheer van het backupproces. Ook de benodigde apparatuur en software worden door ForceFusion beschikbaar gesteld en onderhouden.

De server systemen zijn de virtuele of fysieke machines die aangemerkt zijn om te backuppen. Dit kunnen zijn:

  • Eigen systemen die door Opdrachtgever zelf of derden worden beheerd;
  • Eigen systemen die door ForceFusion technisch worden beheerd;
  • Gehoste systemen die door ForceFusion technisch worden beheerd.

Elke systeem wordt voorzien van een agent. Deze agent zorgt voor het maken van de backup. Voor applicaties zoals Microsoft Exchange, SQL en Oracle, (database gerelateerde applicaties) wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een speciale plug-in. Deze plug-in is een aanvulling op de agent en ontworpen om databases online te kunnen backuppen (zonder downtime).

De backupdata op de server systemen worden volgens de nieuwste technieken (de-duplicatie en compressie) veiliggesteld. Het ontdubbelen (de-duplicatie) zorgt dat alleen de datablokken en/of bestanden die nog niet bekend zijn, worden getransporteerd. Aanvullend wordt de de-duplicatie ook toegepast over de server systemen heen. Dit leidt tot een additionele reductie van de hoeveelheid backupdata en de daaraan gerelateerde kosten.