Beschikbaarheid is het belangrijkste criterium voor bedrijfscontinuïteit. Onder druk van de markt of type dienstverlening zoals de gezondheidszorg, ervaren organisaties een toenemend belang van processen en voorzieningen voor bedrijfscontinuïteit.

Lang niet elk incident zal binnen de normale bedrijfsvoering kunnen leiden tot grootschalige uitval van IT-voorzieningen. Het reguliere incidentmanagementproces zorgt er in meer dan 99,9% van de gevallen voor dat de normale bedrijfsvoering binnen de SLA afgesproken tijd wordt hersteld. De SLA (Service Level Agreement) definieert de beschikbaarheid binnen regulier incidentmanagement. Wanneer incidenten leiden tot grootschalige verstoringen van de bedrijfsprocessen, of zelfs tot een totale vernietiging van bedrijfsmiddelen (waaronder IT-voorzieningen), dan ontbreken op het moment van voorval de mogelijkheden om adequate maatregelen te treffen, wanneer deze niet vooraf zijn bedacht en voorbereid.

Redundantie van IT-systemen in datacenter van ForceFusion

Voor uw cruciale IT-systemen biedt ForceFusion colocatie om de redundantie van deze systemen te realiseren op twee fysiek gescheiden locaties.

Disaster recovery as a service

Disaster recovery is iets waarvan elke organisatie hoopt het nooit te hoeven gebruiken, maar wel een financiële ramp kan voorkomen mocht er bijvoorbeeld brand uit breken. Daarbij geldt dat hoe langer de systemen onbereikbaar zijn hoe groter de schade. De verloren inkomsten, juridische zaken en reputatieschade zijn moeilijk te overkomen. Wanneer incidenten leiden tot grootschalige verstoringen van de bedrijfsprocessen, of zelfs tot een totale vernietiging van bedrijfsmiddelen (waaronder IT-voorzieningen), dan ontbreken op het moment van voorval de mogelijkheden om adequate maatregelen te treffen, wanneer deze niet vooraf zijn bedacht en voorbereid.
ForceFusion kan een cruciale rol spelen in het oplossen van dergelijke crisissituaties door Disaster Recovery as a Service te bieden en in geval van een crisis deze uit te voeren. Afhankelijk van de grootte van de crisis kan er gekozen worden voor herstel in eigen datacenter of herstel op een uitwijklocatie.
Bij disaster recovery wordt een kopie van de complete of een deel van de virtuele omgeving (data, systemen, netwerken en applicaties) opgeslagen op een andere locatie. De recovery omgeving wordt daarbij gespiegeld met de primaire omgeving. Mocht de primaire omgeving onbereikbaar worden kan er vanaf de recovery omgeving worden verder gewerkt.

Herstel in eigen datacenter

Herstel in eigen datacenter is mogelijk indien de schade in eigen datacenter beperkt is en herstel mogelijk maakt binnen de afgesproken SLA. Omdat met de Lean Backup dienst van ForceFusion uw systemen, data en applicaties worden geback-upt, ondersteunt deze dienst Distaster Recovery van servers binnen de afgesproken Recovery Time. ForceFusion verstrekt een identieke virtuele server op basis van de laatste back-up van deze server.

Herstel op uitwijklocatie

Indien de schade in het eigen datacenter dusdanig groot is dat herstel binnen de afgesproken SLA niet mogelijk blijkt kan worden uitgeweken naar het datacenter van ForceFusion. Deze oplossing is goedkoper dan een redundant datacenter operationeel beheren.