Waar het vroeger zaak was bedrijfsnetwerken zo goed mogelijk dicht te timmeren, moeten organisaties tegenwoordig hun infrastructuur openstellen om mee te kunnen met ontwikkelingen als Bring Your Own Device en Het Nieuwe Werken.

Vandaag de dag wil iedereen immers altijd en overal toegang hebben tot bedrijfsapplicaties en –gegevens, vanaf hun eigen tablet of smartphone, zonder ingewikkelde inlogprocedures of clientsoftware. Niet alleen altijd en overal netwerktoegang voor de eigen medewerkers, ook de samenwerking met klanten, leveranciers en andere bezoekers vormt een belangrijke drijfveer om het netwerk open te stellen: ook deze groepen willen toegang tot het netwerk, om hun gedigitaliseerde werkzaamheden te verrichten.

Uiteraard kunnen bedrijven en organisaties hun IT-infrastructuur niet zomaar openstellen. Maatregelen om inbreuk op hun netwerk, applicaties en bedrijfsinformatie te voorkomen zijn essentieel. In de laatste jaren is onder invloed van de vele incidenten die in de openbaarheid zijn gekomen identiteits- en toegangsbeheer een topprioriteit geworden voor veel organisaties. Bovendien is de wetgeving steeds stringenter geworden als het gaat om security, privacy en compliance, denk aan de meldingsplicht datalekken. Het ontsluiten van het, al dan niet draadloze, netwerk, dient hoe dan ook op een veilige manier te gebeuren: gericht op effectieve regulering van de toegang tot uw netwerk en het zoveel mogelijk buiten de deur houden van netwerkbedreigingen.

Omdat vrijwel alle onderdelen van een organisatie een enkele fysieke netwerkinfrastructuur delen, is een goede beveiliging van de IT-infrastructuur en de bedrijfsgegevens essentieel. De eerste stap daarvoor is netwerk security in de vorm van gecontroleerde netwerktoegang. Handmatige of complexe procedures voor netwerktoegangscontrole werken wellicht goed bij kleine aantallen maar schalen niet naar honderden of duizenden gebruikers.
ForceFusion heeft voor het beveiligen van netwerken gekozen voor Qmanage van Quarantainenet. Qmanage bestaat uit drie geïntegreerde componenten:

  • Netwerktoegangscontrole om te bepalen wie op welke manier op uw netwerk mag
  • Detectie voor continue monitoring van uw netwerk om virusbesmettingen op te sporen
  • Volautomatische isolatie van besmette werkplekken om de gevolgen te minimaliseren