1 PRIVACYVERKLARING

ForceFusion B.V. respecteert de privacy van bezoekers van onze website, (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we over u verkrijgen en waarvoor we ze gebruiken. We vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving (AVG).

1.1 Persoonsgegevens

ForceFusion verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mail adres;
Bedrijfsnaam;
Bankrekeningnummer;
KvK nummer;
BTW nummer.

1.2 Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Personeelsadministratie, ten behoeve van de sollicitatieprocedure;
Uitvoeren van een koopovereenkomst;
Uitvoeren van een supportovereenkomst;
Remote toegang ten behoeve van Support via de website;
Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).
ForceFusion verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: toestemming van de betrokkenen, uitvoering van een overeenkomst, behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

1.3 Bewaartermijn

ForceFusion zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Personeelsadministratie, ten behoeve van de sollicitatieprocedure: vier weken;
Uitvoeren van een koopovereenkomst: één jaar na de einddatum van de supportovereenkomst;
Uitvoeren van een supportovereenkomst: één jaar na de einddatum van de supportovereenkomst;
Uitvoeren van een supportovereenkomst: één jaar na de einddatum van de supportovereenkomst;
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt ForceFusion zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

1.4 Beveiliging

ForceFusion neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn genomen, conform de geldende beveiligingsnormen. ForceFusion garandeert dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat toegang tot de persoonsgegevens is beschermd en dat de maatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

1.5 Rechten van betrokkenen

Als je een vraag hebt, wilt weten welke persoonsgegevens we van jou bewaren of persoonsgegevens wilt laten wijzigen, kan je contact opnemen met ForceFusion via de gegevens in paragraaf 3.9. Het is dan belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je hebt het recht om:

  • te weten waarvoor je persoonsgegevens gebruikt worden, wat er mee gebeurt en hoe lang het bewaard wordt;
  • toegang te krijgen tot je persoonsgegevens;
    je persoonsgegevens aan te vullen, verbeteren, verwijderen of te blokkeren wanneer je dat wenst;
  • om de toestemming die u heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
  • al je persoonsgegevens op te vragen en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verantwoordelijke;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieraan voldoen wij, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.

1.6 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend.
Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

  • Technische of functionele cookies, zorgen ervoor dat de website goed en soepel werkt en dat je gebruikersvoorkeuren bewaard blijven voor een volgen bezoek;
  • Analytische cookies, gebruiken we om onze website ervaring te verbeteren;
  • Marketing/Tracking cookies, worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker op deze site of op verschillende sites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies is te vinden op de website van autoriteit persoonsgegevens.
Kijk hier voor onze uitgebreide cookieverklaring.

1.7 Wijzigingen

ForceFusion kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

1.8 Contactgegevens

ForceFusion B.V.
Mr. F.J. Haarmanweg 37
4538AN Terneuzen, Nederland
Website: https://www.forcefusion.eu
Email: email@forcefusion.eu
Telefoonnummer: +31(0) 115 760 000

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-01-2020.

Ervaar de kracht van rechtdoorzee IT

Met de managed IT-services van ForceFusion kan uw organisatie blijven doen waar u goed in bent. Zonder u zorgen te hoeven maken over zaken als complexiteit, veiligheid en innovatie.