ForceFusion vindt het belangrijk dat klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. ForceFusion betreurt dit. Maar door een klacht in te dienen, laat uw weten dat u ons de kans wilt geven om onze dienstverlening te verbeteren. Deze kans willen wij met beide handen aangrijpen.

Wij horen het ook graag als u wel tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt het klachtenformulier ook gebruiken om een compliment achter te laten.

Een klacht indienen:

Om een klacht zo objectief mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij om een klacht schriftelijk in te dienen. De onderstaande knop bevat een link naar ons klachtenformulier.

De afhandeling van een klacht:

De klacht wordt via het klachtenformulier kenbaar gemaakt aan ForceFusion. De klacht zal doorgestuurd worden naar de Manager Service & Support van ForceFusion.

Direct na ontvangst van de klacht zal ForceFusion een bevestigingsmail aan melder sturen. In deze brief staan ten minste de volgende items vermeld:

  • Het klachtnummer waarmee de klacht binnen het systeem van ForceFusion is geregistreerd;
  • De verwachte beantwoordingtermijn;
  • De actiehouder, d.w.z. de medewerker die bij ForceFusion belast is met de afhandeling en/of beantwoording van de klacht, in de meeste gevallen de Manager Service & Support.

Doorgaans zal door de actiehouder contact worden opgenomen met melder teneinde nadere informatie over de klacht te verkrijgen.

Na uiterlijk 10 werkdagen zal de actiehouder via e-mail reageren naar de melder. Indien beantwoording de termijn van 10 werkdagen dreigt te overschrijden, dan zal ForceFusion hierover contact opnemen.